Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฟรี! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เปิดลงทะเบียน…

ข่าวดีมาแล้วจ้า ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว และที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย…

ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่างรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ ตัวอย่างรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar มาฝากคุณครูที่มีโอกาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์…

ลงทะเบียนที่นี่! สำหรับขอรับเกียรติบัตร OBEC Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการ…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำลิ้งค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเกียรติบัตร OBEC Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ มาฝากกัน ซึ่งสามารถลงทะเบียนหลังจบการอบรม ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 สามารถสมัครภายใน 21 พฤษภาคม 2564 …