Browsing Tag

การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ หากทำผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี แบบทดสอบนี้จัดทำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด…