Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเบิกจ่าย

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK รีบอ่านรายละเอียดด่วน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK ซึ่งล่าสุด กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK  แล้ว เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด…