Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

แจกฟรี ไฟล์เอกสาร แผนการสอนรายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

แจกฟรี ไฟล์ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้ แผนการสอนรายชั่วโมง  ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6…