Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียนรู้กัญชา

มีประโยชน์มาก! อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อรับเกียรติบัตรจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ใครที่สนใจสามารถอบรมผ่านลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่า…