Browsing Tag

การเลื่อนเงินเดือน

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 การเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพ เอกสารซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 การเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /…

ด่วนล่าสุด! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำจดหมายรายละเอียดด่วนที่สุดมาฝากกัน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ไปอ่านรายละเอียดด้านล่างเลยค่า…

คู่มือการลา ได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

การจัดทำ คู่มือการลา เพื่อให้ข้าราชการรับทราบสิทธิของตน รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอีกด้วย สามารถศึกษาและชี้นำในวันข้างหน้าได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี้ แหล่งที่มา…