Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ

รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา…

รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา ยกเป็นวาระแห่งชาติ ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเชื่อสำเร็จได้ ขณะที่ประชาชนขานรับนโยบายนี้ เพื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น วันที่ (26 พ.ย 66) นาง…