Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ด่วนที่สุด! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สิ้นสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง การจัดการแช่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เรียน…

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ สพฐ. แจ้งความคืบหน้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุดปีการศึกษา 2566 โดย เผยแพร่การประชุม เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565 ณ…

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ไฟล์ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word บันทึกข้อความ พร้อมรายงาน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี…

มาแล้ว! อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เป็นที่พูดถึงกันมาก มาแล้ว อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ล่าสุดได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ชื่อกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…

ประกาศแล้ว! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ยังคงเป็นประเด็นที่มีคนติดตามกันมาก สำหรับประกาศเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศจากผู้รับผิดชอบกิจกรรมภาพยนตร์สั้น) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ฟรี…