Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การโอนพนักงาน

กคศ.เผย หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น สอบแข่งขัน บรรจุเป็นข้าราชการ

เรียกว่าเป็น InfoGraphic ที่เข้าใจง่ายมากๆ สำหรับ InfoGraphic จาก คกศ. ที่ได้ออกมาเผย หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…