Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2…

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพ การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน โดย สพฐ. ร่วมกับ มทร.พระนคร รับเกียรติบัตรฟรี คุณครูที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเอกสารได้ฟรี…