Browsing Tag

การใช้ระบบสารสนเทศ

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. จำนวนจำกัด 70 คน/รอบ จำนวน 2 รอบ เท่านั้น…

เชิญหน่วยกำกับติดตาม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ ห้ามพลาดเด็ดขาด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนหน่วยกำกับติดตาม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข…