Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การไว้ทรงผมของนักเรียน

“ตรีนุช” ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน

วันที่ 26 มกราค 2566 ขอนำเสนอ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่อง…

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ แต่ยังห้ามดัดผม ย้อมผม หรือไว้หนวดเครา กระทรวงศึกษาธิการออก 'ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน' มาบังคับใช้ โดยเปิดให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีอิสระในการเลือกทรงผมมากขึ้น…