Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กำหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล

โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ชวนมารู้จัก “Digital Competency” โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency : DC)…