Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมรักการอ่าน

เชิญร่วมกิจกรรมรักการอ่าน! แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านเกณฑ์ 70%…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน โดยเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีด้วยนะคะ ซึ่งแบบทดสอบนี้จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน…