Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขยายระยะเวลา

ประกาศด่วน! ศธ. ขยายระยะเวลาการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ออกไปอีก 14 วัน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการออกแจ้งเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ออกไปอีก 14 วัน ซึ่งกำหนด 18-31 มกราคม 2564 ซึ่งเราได้นำรายละเอียดมาฝากแล้วค่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง…