Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

เผยแพร่ ตัวอย่างผลงาน ว Pa เพิ่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน ว Pa เพิ่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ แบ่งปันโดย นางสาวเกษรินทร์ เกิดเหลี่ยม วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2…