Browsing Tag

ขอรับรางวัลผลงานวิจัย

คุรุสภาขอเชิญชวน ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566

วันที่ 3 มกราคม 2565 ขอนำเสนอ คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 ส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566 ส่งผลงานในระบบ…