Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยเข้าร่วมคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี…

วันที่ 3 มกราคม 2565 ขอนำเสนอ คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2566 ขอเชิญครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยเข้าร่วมคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น…