Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

เชิญชวนลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการ รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา ประจำปี 2566 รับจำนวนจำกัด…

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566  เฟส 2 (KSP Webinar 2023)   ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “The…