Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”

ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” ของศธ. ภายใต้โครงการ…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่าง ๆ ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 รางวัล…