Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก สสวท. รับเกียรติบัตรนับชั่วโมง 16 ชั่วโมง

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ C4T Plus รุ่น4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง จาก สสวท. รับเกียรติบัตรนับชั่วโมง 16 ชั่วโมง ปิดเทอมนี้ สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม…