Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขาดครู

สพฐ.เร่งอบรมแก้สอนไม่ตรงวุฒิ แก้ปัญหา ครูประถม-มัธยมขาดกว่า 4 หมื่นตำแหน่ง

อีกสิบปีประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดครูประถม เพราะจะมีครูประถมเกษียนว่า 2 หมื่นคน รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการเร่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ 33 แห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนครูประถม …