Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข่าวการศีกษา

เห็นชอบ เลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา63 จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63

วันนี้(7 เมษายน 2563) ที่แฟนเพจอีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่โพสต์การเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ Hot news : รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนว่า ‪ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค.63…