Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข่าวการศึกษาการศึกษา การแก้ไขปรับปรุง

มาเลเซีย ประกาศใช้ระบบ e – textbooks ในปี 2019 แทนการแบกหนังสือจำนวนมาก ไปโรงเรียน

หากพูดถึงการเรียนหนังสือ เราคงนึกถึงหนังสือเรียนที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะเรียน ที่มีมากมายหลายสำนัก แล้วเด็กไทยก็มีการใช้หนังสือที่เยอะ หนา หนัก แม้จะมีการจัดตารางสอนก็ตาม ปัจจุบัน หากพูดถึง E-book…

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง พรบการศึกษา 2562(เหมาะสำหรับ คุณครู นักศึกษา  ผู้เตรียมสอบ )

https://www.krupatom.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%89%E0%B8%9A/ …