Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข่าวการศึกษาวันนี้

ศธ.เตรียมรีสกิล-อัพสกิลครูทั้งระบบ เพื่อความก้าวหน้าของครูในอนาคต คาด2ปีเห็นผล

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)…