Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข่าวสภาการศึกษา

ครูกัลยา ถกเข้ม กกส. ดันตั้งธนาคารหน่วยกิตระดับชาติ เผยโมเดลสานพลังทุกจังหวัดร่วมจัดการศึกษา

วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ…