Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อสอบชั้นประถมศึกษา

รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ระดับประถมศึกษา ครบทุกวิชา ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี…