Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ข้อสอบมัธยมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา

แจกฟรี ข้อสอบกลางภาค – ปลายภาค 2566 ทั้งประถมและมัธยม ทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

วันที่ 22 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ  แจกฟรี ข้อสอบกลางภาค - ปลายภาค 2566 ทั้งประถมและมัธยม ทุกระดับชั้น โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวโหลดเอกสารได้ฟรี…