Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่องความรอบรู้ รวบรวมมาไว้ที่นี่ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่าการสอบภาค ก. มีการจัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ      ประเภทที่ 1 เป็นการสอบโดยสำนักงาน กพ. โดยตรง …