Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าราชการอื่น

ก.ค.ศ.เผยแพร่! หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…