Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษา สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำเอกสารรายละเอียด รายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษา สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคุณครูท่านไหนที่ต้องการไลฟ์รายละเอียดต่าง ๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่า …

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศึกษานิเทศก์

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๐๕9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓00 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง…

เตรียมสำรวจ สพฐ. สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซมบ้านพักครู

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของบุคลากรครูค่ะ สำหรับการประกาศสนับสนุนงบประมาณการซ่อมแซมบ้านพักครู ที่ Krupatom.com นำมาฝากในวันนี้ เพื่อให้คุณครูได้คุณภาพที่พักอาศัยที่ดีขึ้น…