Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

ครม.เห็นชอบ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน…