Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครอบครัวที่ดี

ครอบครัวที่ดี จะไม่โทษลูก แต่จะบอกจะสอน เพื่อให้ลูกเป็นคนที่ดีในอนาคต

แง่คิดที่จะช่วยเตื่อนสติครอบครัวให้หยุดการกระทำผิดๆ ต่อลูก เพื่อส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่ดีในอนาคต ซึ่ง ครูประถม จัดหามาให้เหล้าครอบครัวที่อบอุ่นได้อ่าน อ่านเลย... ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ลูกๆ…