Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูล้นตลาด

เสนอ 3ประเด็นแก้ปัญหาผลิต ครูล้น

จากกรณีที่ปีการศึกษา2562 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.)จะไม่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากมีรายชื่อคงค้างในบัญชีจากปีก่อน ซึ่ง…