fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ชลบุรี

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนชลราษฎรอํารุง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์…

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี…

โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร…

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 3 อัตรา…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 (สำนักงาน กกท ภาค 1 (ชลบุรี)) รายละเอียด 1.…

โรงเรียนวัดตโปทาราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา…

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครู 2 อัตรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา 2. ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 1 อัตรา…