fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ติวเข้มครู

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70% เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…