Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นักเรียนฉีดวัคซีน

สพฐ. เริ่มสำรวจความพร้อม เตรียมนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สพฐ. เริ่มสำรวจความพร้อม เตรียมนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความค่ะ …