Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นับทดแทน

ก.ค.ศ. แจ้ง…

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพมานับทดแทน เรื่อง แนวทางการนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค…