Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

บรรจุนักศึกษาปี๖๒

เช็ครายชื่อ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 2681อัตรา

สวัสดีตอนสายๆ บ่ายๆ ครูประถม นำข่าว คัดเลือกนักศึกษาทุน จากที่ได้มีหนังสือเดินถึงศึกษาธิการจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมการที่จะเปิดรับการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในปีนี้ ซึ่งเยอะพอสมควร สำหรับนักศึกษาทุนในปีนี้ มีประมาณ 2681 อัตรา ซึ่งทาง ทาง…