fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปก ID Plan

ดาวน์โหลดฟรี ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ID Plan) ตามประกาศ ว22/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังนี้          …