fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วยกรณณีพิเศษ

ด่วน ประกาศสอบครูกรณีพิเศษ ปี62 สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562…