fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำพระราชปณิธานของล้มเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน…

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จะมีการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาศเข้าแข่งขัน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…