fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ด่วน !! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ศาสตราจารย์สัมพันธ์…