fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง ห่วงใย! ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ต้องยอมรับเลยว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ ทำให้มีหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบ ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ห่วงใยประชาชน ประชาสัมพันธ์การอนุมัติ แนวทาง วิธีปฏิบัติต่าง ๆ…

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ…

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ "บทความวิจัย" เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) ในวันที่ 3…