fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประวัติความเป็นมา สพฐ.

สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ…