fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปรับปรุงบ้าน

ครูสอนศิลปะชุบชีวิต บ้านพักครูอายุ 40 ปี ใช้งบแค่ 7 พัน

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวสภาพบ้านไม้อายุ 40 ปีที่ใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย วันเวลา ฟ้า ฝน ลมแดดที่ผ่านเวียนไปย่อมทำให้ความเก่า ความทรุดโทรมเข้ามาแทนที่ ครูสอนศิลปะชุบชีวิต “ห้องนอนบ้านพักครู”อายุ 40 ปี…