fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

          เนื่องจากการปรับปรุงระบบตำแหน่งระดับตำแหน่งและบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561…