fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปีการศึกษา64

เปิดรับสมัครแล้ว !! โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2564

ข่าวดีสำหรับว่าที่คุณครู ที่อยากกลับไปพัฒนาถิ่นบ้านเกิด เพราะวันนี้เว็บไซต์ครูประถมได้นำข่าวการเปิดรับสมัคร "โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น" เอามาให้ได้ทราบรายละเอียด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการนี้กันค่า โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คือ…