fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ผลสอบโอเน็ต ม.3 2560

ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศแล้ว!

ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศแล้ว! ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศว่าผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งก็เป็นไปตามนัดหมาย…