fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ผู้บริหารการศึกษา

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          ตามที่ คุรุสภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น  Krupatom ขอนำแบบฟอร์มมาให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ ซึ่งแบ่งตามประเภทใบอนุญาตค่ะ ดาวน์โหลดแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภทครู (คส.02.10) คลิก…